Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

adiatek

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 13 van de Verordeningen (EU) 2016/679

Deze pagina verzamelt informatie, ook verstrekt op grond van artikel 13 van de EU-verordening 679/2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hieronder bekend als de GDPR), aan personen die op grond van artikel 4,1,a) van de GDPR met de diensten van FLOORPUL INTERNATIONAL NV omgaan. Deze diensten zijn ook bereikbaar via digitaleweg op het adres: General Deprezstraat 10A, 8530 Harelbeke – info@floorpul.com.

De website Floorpul bevindt zich op een platform dat eigendom is van Adiatek s.p.r.l. De informatienota verwijst echter alleen naar de website van FLOORPUL INTERNATIONAL NV en niet naar andere websites die door de gebruiker kunnen worden doorzocht door de links op https://www.floorpul.com

HOUDER VAN DE BEHANDELING:
De houder van de verwerking van deze gegevens is FLOORPUL INTERNATIONAL NV , die kan gecontacteerd worden op de onderstaande coördinaten.

CONTACTGEGEVENS VAN DE LICENTIENEMER:
Voor elk verzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of voor de uitoefening van de rechten voorzien door de art. 15-21 van de RGPD, kan de betrokkene contact opnemen met onze Privacy Service:

Telefoon: +32 (0) 56 22 40 44

E-mailadres : info@floorpul.com

PEC (gecertificeerd e-mailadres): info@floorpul.com

In het geval dat het niet mogelijk is om het verzoek correct te identificeren, kan de privacydienst om aanvullende informatie te vragen en dit met als enig doel de identiteit van de betrokkene correct te identificeren.

SOORT VERWERKTE GEGEVENS:
 • Navigatiegegevens
  Computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Site te consulteren, verwerven tijdens hun normale activiteit bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, maar die, door zijn aard, gebruikers zou kunnen identificeren, als ze werden verwerkt en geassocieerd met gegevens die eigendom zijn van derden.
  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en de goede werking ervan te controleren en worden alleen bewaard gedurende de tijd die door de referentiewetgeving wordt verstrekt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om aansprakelijkheid vast te stellen voor hypothetische computermisdrijven ten nadele van de site.
 • Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt
  In sommige gevallen, om u in staat te stellen te kunnen genieten van de verschillende diensten die door de Site worden aangeboden, zullen we u, afhankelijk van de betreffende dienst, vragen om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Openbaarmaking van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar in sommige gevallen zal het niet verstrekken van bepaalde informatie er ons vanbeletten de overeengekomen dienst te leveren.
 • Cookies
  Om alle details over het gebruik van cookies op de site, hebt u rechtstreeks toegang tot het cookiebeleid hieronder.


DOEL EN RECHTSGROND VOOR DE BEHANDELING:
De Houder verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker voor een van de volgende doeleinden:
 • Registratie in de gereserveerde zone. Uw gegevens worden verwerkt om een persoonlijk account aan te maken om u toegang te geven tot de gereserveerde zone van de site waarmee u catalogi en technische gegevens van het merk Floorpul te beantwoorden. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een contract of precontractmaatregelen (art.6 lid 1 letter b) van de GDPR).
 • Beantwoord de technische vragen van de klanten die ons op deze site hebben bereikt. Uw gegevens worden verwerkt om te reageren op uw verzoeken. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een contract of precontractmaatregelen (s.6,1,b) van de GDPR).

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Houder is onderworpen en voor zijn legitieme belang om er statistische gegevens uit te halen en de veiligheid van deze site te garanderen.

BEWARING VAN GEGEVENS:
Alle verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld en worden bewaard gedurende de periode die nodig is om deze uit te voeren. Zodra deze tijd is verstreken, worden de gegevens verwijderd of omgezet in anonieme gegevens.

OPENBAARMAKINGSGEBIED PERSOONSGEGEVENS:
Gegevens worden verwerkt in het pand van de Houder en op elke andere locatie waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan dat van de gebruiker. Als een van de zojuist beschreven overdrachten wordt uitgevoerd, kan de gebruiker informatie opvragen bij de houder door contact op te nemen met de contactgegevens die aan het begin zijn aangegeven.
De site bevindt zich op een platform dat eigendom is van Adiatek s.r.l.,naar behoren benoemd tot extern hoofd van de verwerking, in overeenstemming met S. 28 van de GDPR.
Naast de Licentienemer kunnen in sommige gevallen andere onderwerpen die betrokken zijn bij de organisatie van deze website toegang hebben tot de Gegevens (administratief personeel, verkoop, marketing, advocaten, systeembeheerders), inclusief externe onderwerpen (zoals IT-dienstverleners, websitehosts, communicatiebureaus) die indien nodig ook verantwoordelijk zijn voor de verwerking door de licentienemer. De bijgewerkte lijst van managers kan altijd worden opgevraagd bij de behandelingshouder.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:
De betrokkene heeft het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke om toegang tot zijn persoonsgegevens te vragen, met inbegrip van de correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de behandeling die hen betreft. Zij heeft het recht om bezwaar te maken tegen hun behandeling, naast het recht om hun overdraagbaarheid te vragen, zoals bepaald in art. 15-21 van de GDPR. Het verzoek kan per e-mail of per aanbevolen brief worden verzonden met als doel "verzoek van de betrokkene" door in de aanvraag het recht op te geven dat de betrokkene wenst uit te oefenen (onderdrukking, rectificatie, overdraagbaarheid, vergeetachtigheid), evenals een geldig gecertificeerd e-mailadres/e-mailadres waarnaar het antwoord kan worden verzonden. De houder van de behandeling, of iedereen die hiervoor verantwoordelijk is door deze laatste, zal binnen 30 dagen na de datum van ontvangst op het verzoek reageren. In het geval dat de respons complex is, kan de responsperiode met nog eens 30 dagen worden verlengd, met voorafgaande mededeling aan de betrokkene. Indien de betrokkene het passend acht om zijn rechten te doen gelden, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, die overeenkomt met de beveiliging van de bescherming van persoonsgegevens, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op: Piazza Venezia 11, Roma - Italië.